Styrelsen

Ordförande

Annika Wallin

Vice ordförande

Mattias Smeds

Sekreterare

Minna Oscarsson

Kassör

Ingela Sandström

Ledamöter

Minna Oscarsson
Kristofer Södermark
Lena Björklund-Olofsson
Anna-Maria Gunnerhell
Beatrice Lindberg

Ansvarsområden:

Informatör

Mattias Smeds

Hemsidan

Lena Björklund-Olofsson

Svara på medlemsmail och telefonkontakter, föreningens ansikte utåt

Annika Wallin

Medlemsutskick

Kristofer Södermark

Cafékvällar

Minna Oskarsson
Mattias Smeds
Kristofer Södermark

Facebook

Mattias Smeds
Anna-Maria Gunnerhell

PRIO

Annika Wallin
Minna Oscarssson

Psykeveckan

Mattias Smeds
Kristofer Södermark

Kontakter med ABF

Mattias Smeds

Materialansvar

Minna Oscarssson

Ledamot i förbundsstyrelsen

Lena Björklund-Olofsson

Övriga

Revisorer

Marie Ulander-Slättmyr
Kerstin Granberg Lundgren (suppleant)

Valberedning

Martin Gullberg (sammankallande)