Styrelsen

Ordförande

Annika Wallin

Vice ordförande

Anna-Maria Gunnerhell

Sekreterare

Minna Oscarsson

Kassör

Ingela Sandström

Ledamöter

Minna Oscarsson
Kristofer Södermark
Lena Björklund-Olofsson
Mattias Smeds
Pia Rosenkvist
Per Anders Hultin


Ansvarsområden

Informatör

Mattias Smeds
Lena Björklund Olofsson

Hemsidan

Gustaf Sandström

Svara på medlemsmail och telefonkontakter, föreningens ansikte utåt

Annika Wallin

Medlemsutskick

Per-Anders Hultin
Pia Rosenqvist

Cafékvällar

Minna Oscarsson
Linda Käck
Pia Rosenqvist
Mattias Smeds
Kristofer Södermark

Facebook

Mattias Smeds
Anna-Maria Gunnerhell
Kristofer Södermark

Nätverket Psykisk hälsa och Brukarråd

Annika Wallin
Kristofer Södermark
Anders Hultin

Psykeveckan

Mattias Smeds
Kristofer Södermark

Kontakter med ABF

Mattias Smeds

Materialansvar

Minna Oscarssson

Ledamot i förbundsstyrelsen

Lena Björklund-Olofsson


Övriga

Revisorer

Marie Ulander-Slättmyr
Maria Nordström-Bask (suppleant)

Valberedning

Martin Gullberg (sammankallande)