Styrelsen

Ordförande

Annika Wallin

Vice ordförande

Anna Maria Gunnerhell

Sekreterare

Minna Oscarsson

Kassör

Ingela Sandström

Ledamöter

  • Kristofer Södermark
  • Lena Björklund Olofsson
  • Linda Käck
  • Mari Nordström-Bask
  • Mattias Smeds

                                                                                                                             


Ansvarsområden

Informatör

Mattias Smeds
Lena Björklund Olofsson

Hemsidan

Viktor Knudsen

Svara på medlemsmail och telefonkontakter, föreningens ansikte utåt

Annika Wallin

Medlemsutskick

Mattias Smeds

Cafékvällar

Minna Oscarsson
Linda Käck
Mattias Smeds
Kristofer Södermark

Facebook

Mattias Smeds
Anna-Maria Gunnerhell
Kristofer Södermark

Psykeveckan

Mattias Smeds
Kristofer Södermark

Kontakter med ABF

Mattias Smeds

Materialansvar

Minna Oscarssson

Ledamot i förbundsstyrelsen

Lena Björklund Olofsson


Övriga

Revisor

Marie Ulander-Slättmyr

Valberedning

Martin Gullberg (sammankallande)