Styrelsen

Ordförande

Annika Wallin

Vice ordförande

Anna-Maria Gunnerhell

Sekreterare

Minna Oscarsson

Kassör

Ingela Sandström

Ledamöter

Minna Oscarsson
Kristofer Södermark
Lena Björklund-Olofsson
Mattias Smeds
Mikaela Kallin


Ansvarsområden

Informatör

Mattias Smeds

Hemsidan

Gustaf Sandström

Svara på medlemsmail och telefonkontakter, föreningens ansikte utåt

Annika Wallin

Medlemsutskick

Kristofer Södermark

Cafékvällar

Minna Oskarsson
Mattias Smeds
Kristofer Södermark

Facebook

Mattias Smeds
Anna-Maria Gunnerhell
Kristofer Södermark

PRIO

Annika Wallin
Minna Oscarssson

Psykeveckan

Mattias Smeds
Kristofer Södermark

Kontakter med ABF

Mattias Smeds

Materialansvar

Minna Oscarssson

Ledamot i förbundsstyrelsen

Lena Björklund-Olofsson


Övriga

Revisorer

Marie Ulander-Slättmyr
Kerstin Granberg Lundgren (suppleant)

Valberedning

Martin Gullberg (sammankallande)